Hoppa till sidans innehåll

Nya stallet


Här samlar vi informationen om det nya stallet.

-----------------------------2017-06-09--------

Brandtrappa.

Förbindelsen mellan ridhus och stallet.

Gummisten i gångarna.

Teorisalen.

Personalköket snart klart, Diskmaskin!!!

Vår gamla havrekross har flyttat in i krossrummet. Den är uppgraderad för att uppfylla kraven. 

Portar till foderförrådet.

 

-----------------------------2017-05-19---------

 

 

Vetten och el grävs ner.

Nytt elskåp.

Stallet målas färdigt, bäde nertill...

...och upptill.

Bergvärme, svalt på sommaren och varmt på vintern. Vi har ett "Teknikrum" som ska ha koll på att vi alla får det bra i huset.

Golvläggaren gör personalutrymmena fina. 

Nu ryker ponnyhagen och lämnar plats för vår nya stora ridbana på 35*80m.

------------------------------2017-05-12---------

Utgödslingssystemet på plats.

Sista innerväggen är uppe. Brandlarm, hurra!

Havresilon påminner om en rymdraket. 

Grindar som stoppar in till containern.

 

Nu börjar utemijön ta form.

Hissen är instalerad. Nu får vi börja spara till en hiss även i ridhuset. 

Peronalköket är snart klart..

Innertak i personaldelen på övervåningen. 

------------------------------2017-05-05---------- 

Boxar, krubbor, vattenkoppar är på plats. Rörmockarna drar vatten till alla boxarna. I gångarna ska svart gummisten på plats. 

Kakel på gång i personaldusch. 

För övrigt så är massa vatten, avlopp mm nedgrävt. Det gör sig lite dåligt på bild. 

-----------------------------2017-04-28-----------------

 

Trappan upp till personaldelen.

 Dörr till gödselbande med krubban upptill. "Det som ska in och ut" :-)

Duschspilta.

Några av skötselplatserna.

 

Väldigt stora jordmassor som har flyttats eller körts iväg. 

-------------------------------2017-04-21----------------

Galler för fönstren.

Man ser tvärs över stallet genom alla fyra raderna. Hästarna ska aldrig känna sig ensamma.

 

Ett stort gäng från Danmark har monterat inredningen på några dagar.

Färdigborrat för bergvärme, ca 150  meter ner.

Det grävs för el, vatten och avlopp.

Här ska traktorgaraget byggas. Nyligen såg stallet ut såhär också.

Det går så fort.

-------------------------------2017-04-17-----------------

Det är gjutet för att snart lägga gummistensgolvet. 

För övrigt är det nu målat på många ställen. 

--------------------------------2017-04-07-----------------

Bilderna är tagna vecka 14 men upplagda några dagar senare. 

Fönsterkarmarna (heter det så?) är på plats.

V15 ska det gjutas klackar för gummistensgolvet. Nu ser man tydligt var gödselbandet ska gå. 

Målarna är i full gång.

Nu dras det vatten, ventilation och el.

-------------------------------..2017-04-01-----------------

 Peronalens utymmen på övervåningen börjar ta form. 

Det är pålat för traktorgaraget. Tyvärr blir det lite krångel att parkera ett tag framåt. Snart klart!

Teorirummet.

Utsikten från kommande brandtrappa. 

Rörmockaren drar vattenledningar för fullt. Snart kommer stallinredningen.

Utsikten ut i stallet från kontoret på övervåningen. 

 

 Personalen väljer golv och skåp.  

---------------------------------2017-03-23-----------------

Nu börjar övervåningen med personalutrymmena att ta form. Brandväggen här och på andra gaveln är på plats. Stommarna börjar komma upp. 

I entreplanet så är snart alla väggstommar uppe och de har börjat sätta upp panel.

Här är sadelkammaren och i taket ser du hålet för trappan upp till övervåningen. 

Nu har även arbetet med el- och vatten startat. 

Under vecka 13 så börjar även arbetet med traktorgaraget som kommer att stå mellan kortändan av ridhuset och återvinningscentralen. 

---------------------------------2017-03-11------------------

 

Två fönster från övervåningens personalutrymmen ut i stallet. 

Nu är tre rador med lampor på plats. 

---------------------------------2017-03-04-------------------

 

Nu är även innerväggen mot foderförråd mm upp. Hovslagarplatsen mm längst ner till höger är en egen brandcell för heta arbeten. 

Till vänster ett förråd och någon del av styrningen till automatiska utgödslingen ska sitta där. 

Stalldörr.

Entredörr till receptionen.

---------------------------------2017-02-24--------------------

Ventilationen i nocken är klar. Nu förbereds det för utrymningstrappa mm vid västra gaveln.

Väggen mellan stall och reception mm är uppe. 

Öppningsbara fönster.

Ytskick på väggarna är på plats.

 

Nu är snart gödselhuset klart.

---------------------------------2017-02-16---------------------

Det ska gjutas klackar för innerväggarna. 

Huset för gödselcontainern har nu tak och snart väggar.

Sista östra väggen har nu panel.

Det har blivit mer isolerat inne.

-----------------------------------2017-02-10----------------

Nu börjar de isolera väggarna. Fina fönster bredvid entren. 

Sista väggen, den östra, börjar växa fram.

Huset där gödselcontainern ska stå,

-----------------------------------2017-02-02-----------------

Västra gaveln är nästan klar.

Nu börjar även väggarna komma upp runt platsen för gödselcontainern. På bilden vår hjälte; Martin Byggledare. 

Södra ytterväggen uppe och många av takfönstren på plats. 

Ventilationstrummor (kan inte korrekt benämning) som ska sitta uppe i nocken. 

-----------------------------------2017-01-27------------------

 

 

 

 

 

Nu är det två väggar uppe och en del av fönstren. 

-----------------------------------2017-01-20-----------------------------

 

Det är härligt att stå inne i stallet, det är först då man förstår storleken och den fantastiska takhöjden. Det blir skillnad på temperatur och luftkvalite inne jämfört med nu. Högst upp blir det ljusinsläpp samt ventilation.

Under veckan har ytterväggen på norrsidan kommit på plats. Det kan komma att låta något från bygget när resterande väggar närmare ridhuset ska upp.

 

 

-----------------------------------2016-12-16-----------------------------

Nu är taket på norra sidan isolerat och yttertaket ligger på. Arbetet är även påbörjat på södra sidan.

-----------------------------------2016-12-09-----------------------------

 

 

 Allt undertak är nu uppe och isoleringen är påbörjad. 

-----------------------------------2016-12-08------------------------------

Kommunen har fått bygglov för traktorgaraget.

-----------------------------------2016-12-02------------------------------

Undertaket över stalldelen är på plats. Det är förberett för att gjuta klacken som ytterväggarna ska stå på. Nästa vecka ska arbetet med isolering och yttertak påbörjas.

-----------------------------------2016-11-18------------------------------

Den här veckan har de fortsatt gjuta men även börjat bygga på höjden.

En bit tak på plats.

-----------------------------------2016-11-11-------------------------------

 

Vädret har gjort det något mer tungarbetat. V 44 så gjöt de mycket och har fortsatt den här veckan. Stommarna har kommit. 

-----------------------------------2016-10-28-------------------------------

Nu har vi flyttat staketet eftersom Novab behöver gräva för blivande

reception mm. Dörren vid Alfonz och Ebony är nu stängd. På tisdag 1/11

så gjuter de en stor del av plattan med massor av betong.

 

-----------------------------------2016-10-22--------------------------------

Överkantsarmeringen är nu på plats. Botteplattan gjuts snart.

-----------------------------------2016-10-14--------------------------------

Den här veckan har de gjutit en del av längsgående gödselrännorna. Nästa vecka fortsätter de att gjutá. Större delen av grävarbetena i själva stalldelen börjar bli klara. De har nu börjat gräva ur för servicdelen. V42 kommer stommarna.  

-----------------------------------2016-10-08--------------------------------

 

 

Nu kan man se alla fyra längsgående gödselrännorna. Det rärmar sig gjutning av dom.

 

-----------------------------------2016-09-30---------------------------------

Det är en ganska avancerad grund som de gör med olika höjder. Nu börjar man gjuta gödselrännorna. Här är den tvärgående som går mot gödselgropen.

-----------------------------------2016-09-16----------------------------------

Nu grävs det för gödselgrop mm. Det är en otroligt stor mängd med schaktmassor som har grävts upp och forslats bort härifrån. Det är nu mycket att göra i marknivå innan det byggs väggar oc tak.

-----------------------------------2016-09-03----------------------------------

Nu är all pålning klar. Kommande vecka påbörjas schaktningen för markledningar.

I ridhuset kommer troligtvis all belysning ha kommit upp i ridhuset, sedan ska styrningen istalleras.

-----------------------------------2016-08-30-----------------------------------

Man har schackat ut en stor mängd lera mm och det går nu att se hörnen på nya stallet.

Vecka 35 har man börjat påla för att nya stallet ska stå stadigt.

-----------------------------------2016-08-18------------------------------------

Idag har markbetet startat på ridskolan.

-----------------------------------2016-06-01-------------------------------------

Det blir Novab som kommer att bygga stallet. Det första byggmötet har varit och bygget startar direkt efter semestern.

-----------------------------------2016-02-12-------------------------------------

Upphandlingsunderlaget är nu klart och det lades ut på en
upphandlingssida igår. Sista dag för att lämna in sin offert är 17 mars

-----------------------------------2015-12-03--------------------------------------

Mark-och miljööverdomstolenger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

-----------------------------------2015-10-27--------------------------------------

Målet har överklagats och översänts till Mark- och miljööverdomstolen.

Vi får vänta på om de ger ärendet prövningtillstånd.

 

-----------------------------------2015-10-07--------------------------------------

Mark- och miljödomstolen har nu avslagit överklagan gällande bygglovet. Det går att överklaga till ytterligare en instans men där har de prövningsrätt och måste inte ta upp alla fall.

-----------------------------------2015-08-20---------------------------------------

Nu arbetar Mark- och mijödomstolen med överklagandet angående vårt bygglov. Vi väntar på besked.

 

-----------------------------------2015-03-26-------------------------------------------

 

Läget är oförändrat, vi väntar fortfarande på besked. Vi arbetar vidare med upphandlingsunderlagen och är förhoppningsvis snart klara med det.

-----------------------------------2014-11-07----------------------------------------

Vi väntar.

Kommunen avvaktar fortfarande besked från Mark- och miljödomstolen om överklagan på bygglovet. I väntan på besked arbetas det med att ta fram upphandlingsunderlag.

 

-----------------------------------2014-09-04----------------------------------------

Bygglovet för nytt stall är
överklagat till Mark- och Miljödomtolen

Mark- och miljödomstolen fick överklagan sig tillhanda den 29 augusti. Vi kan förvänta oss att få ett besked tidigast i mars 2015 om utfallet i Mark- och miljödomstolen. Har vi tur kan det bli tidigare. Under tiden arbetar Upplands-Bro kommun på med upphandlingsunderlaget för att kunna gå ut med en upphandling så snart bygglovet är klart. Nästa instans är Överdomstolen. Denna domstol har prövningstillstånd vilket betyder att alla överklaganden som kommer hit inte tas upp i domstolen. 

----------------------------------- 2014-06-18 --------------------------------------

 

Inget nytt om stallbygget

Länsstyrelsen är inte färdiga med handläggningen av överklagan. De har till och med augusti på sig att ge besked. Under tiden fortsätter arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag till upphandlingen som ska genomföras så fort ett positivt besked ges om bygglov.

 

----------------------------------- 2013-04-07 --------------------------------------

Hej !

Nu har vi fått ritningar med förslag på utformning av nya stallet. Kika på dom och lämna förslag och åsikter här på webben.

 

Ritning nya stallet SITUATIONSPLAN

Ritning nya stallet PLAN

Ritning nya stallet SEKTION

Ritning nya stallet FASADER

Ritning nya stallet TRAKTOR- OCH VAGNSGARAGE

Bilaga 1 BYGGNADSMATERIAL

 

----------------------------------- 2013-03-11---------------------------------------

Hej !

Just nu pågår arbetet med att ta fram ritningar för det nya stallet. För och nackdelar med byggnadens placering och planering är inte lätt. Kommunen har anlitat en konsult från Hushållningssällskapet som är expert på området. Innan det är dags att börja bygga är det mycket förarbete. Ungefär så här går det till:

  1. Ta fram ritningar och bestämma stallet önskade placering
  2. Ansöka om bygglov
  3. Finslipa detaljer ( interiör m.m.)
  4. Göra en teknisk beskrivning
  5. Lägga ut stallbygget till offentlig upphandling
  6. Utvärdera olika alternativ och byggfirmor
  7. Byggstart ( kanske under sommaren..?)

 

Vi tror i nuläget att stallet kommer att ligga jäms med ridhuset. I så fall skulle hästarna kunna bo kvar i sitt gamla stall till det nya är byggt.

Allt eftersom processen fortskrider kommer vi att uppdatera er. Om just du har några frågor eller synpunkter så kontakta mig gärna.

 

Mvh Charlotte Frisch, Ridskolechef 08-582 466 35

 

------------------------------------2012-11-29---------------------------------------

I kommunens Verksamhetsplan 2013 beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29 kan man läsa:

Vi genomför nu beslutet från budgeten 2011 och bygger ett nytt stall vid Prästtorp. Upplands-Bro ryttarförening driver sedan trettio år en ridskola i den av kommunen ägda ridanläggningen vid Prästtorp mellan Bro och Kungsängen. Ryttarföreningens framtagna budget för ett nytt stall är tolv miljoner kronor och täcks av tidigare beslutad investering med en miljon jämte årets elva miljoner kronor. Det innefattar nybyggnation och samtliga tillhörande kostnader för uppförandet.

 

Du kan nu lämna förslag genom webformuläret till vänster om du har fiffiga lösningar eller ideer som vi ska tänka på när vi nu planerar för det nya stallet.

Uppdaterad: 08 FEB 2018 22:03

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link