Hoppa till sidans innehåll

Resultat av kundenkäten hösten 2014


Vi vill tacka alla er som tog er tiden att svara på enkäten som mailades ut till alla medlemmar i november. Era åsikter är viktiga för oss och kundenkäten är ett bra hjälpmedel för oss att utveckla ridskolan till att bli ännu bättre.  Enkäten har besvarats av ryttare i alla åldrar och på alla nivåer. Se resultatet i diagrammen nedan. Efter bilderna följer en sammanfattning av de vanligaste kommentarerna till frågorna.

 

Återkoppling lektion och instruktör

enkät1

Frågorna har ställts separat för ridtillfälle ett och två men redovisas här samlat

 

Hur tycker du att din ridning utvecklas?

 enkät2

 

Kommentarer

 Många har tagit chansen att kommentera frågorna i enkäten. Här nedan följer en sammanfattning av de vanligaste kommentarerna på de olika områdena. Som framgår där är de allra flesta mycket positiva till ridskolan och ridlärarna men det finns exempel på medlemmar som inte är helt nöjda. Vi vill uppmana dig att prata med din ridlärare eller med någon annan i personalen eller styrelsen om det är något du inte är nöjd med och tycker att vi ska ändra på eller på annat sätt förbättra.

 

Vad tycker du om din ridning?
Den här frågan fick hela 82 kommentarer och den absolut vanligaste är att det är så roligt och underbart att rida. Andra poängterar att det är avkopplande, ger energi och är utvecklande medan ett fåtal inte är helt nöjda med sin utveckling. 

Vad tycker du om lektionens upplägg? (tempo och övningar)
Även här är de flesta av de 34 svarande nöjda både med tempo och övningar som man tycker är varierande och lagom utmanande. Några tycker dock att tempot är för segt och att för mycket tid går bort vid lektionens början och slut.

Hur är instruktörens tidspassning och utnyttjande av tiden?
Överlag nöjda svar. Av 22 kommentarer handlar endast en handfull om att det tar för lång tid i växlingen mellan lektioner eller att lektionen drar över tiden.  

Vad tycker du om instruktörens fördelning av tid mellan deltagarna?
Flera har kommenterat hur imponerade de är av att ridläraren hinner se och hjälpa alla trots att många ekipage är med på samma lektion. Tyvärr upplever några att tiden inte fördelas rättvist mellan ryttarna men det finns också förståelse för att någon kan behöver mer hjälp, till exempel på grund av vilken häst man har. 28 stycken hade valt att kommentera den här frågan.

Vad tycker du om din instruktörs engagemang och genomförande av ridlektionen?
Någon enstaka av 18 kommentarer vill se mer engagemang. Övriga tycker att instruktörerna är både engagerade, glada och tålmodiga.

Hur tycker du att din ridning utvecklas?
Här har många kommenterat att de nog skulle utvecklas snabbare om de red oftare. Andra tror att de skulle kunna utvecklas mer om de fick större utmaningar. Överlag är de 30 svaren positiva.

Beskriv hur du känner dig efter ditt ridpass?
Dessa åttio kommentarer sammanfattas enklast med ”trött, glad och nöjd”.

 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:14

Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link