Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 14 Mars

04 MAR 2021 21:54
Styrelsen kallar härmed medlemmar i Upplands-Bro Ryttarförening till årsmöte 2021 som är ett digitalt möte Söndagen 14 Mars klockan 10.00.
  • Uppdaterad: 04 MAR 2021 21:54

Välkommen du som är medlem i Upplands-Bro Ryttarförening till ett digitalt årsmöte Söndagen 14 Mars klockan 10.00.

För att förbereda mötet önskar vi att du som har möjlighet föranmäler ditt deltagande genom kundinloggningen på hemsidan. Har du ingen kundinloggning så kan du maila din föranmälan till This is a mailto link. Detta för att vi ska säkerställa att vi har rätt storlek på vårt Zoom-konto som är mötesplattformen vi kommer att använda. Vi kommer skicka ut instruktioner via epost till er som anmält ert deltagande.

Vi kommer ordna ett provmöte Torsdagen 11 Mars 19.00 för att erbjuda möjligheten att prova Zoom från din dator i lugn och ro. På årsmötet har vi ingen möjlighet att erbjuda teknikstöd.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Dagordning för årsmöte enligt § 14 i stadgarna

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.


E-post: Adressen Gömd

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link