Hoppa till sidans innehåll

Extra allmänt möte / årsmöte 25/3 18.30

13 MAR 2019 11:21
KALLELSE EXTRA ALLMÄNT MÖTE / ÅRSMÖTE UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING
Måndag den 25 mars kl. 18.30 i cafeterian
  • Uppdaterad: 13 MAR 2019 11:21

Kallelsen avser fastställande av korrekt resultat-och balansräkning för räkenskapsåret 2018 01 01-2018 12 31 samt inkommen proposition angående ändring av stadgarna. En korrigerad resultat-och balansräkning finnas i den uppdaterade verksamhetsberättelsen här som pdf.

Agenda: 

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande för mötet

3.     Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet

4.     Fastställande av röstlängd

5.     Val av protokolljusterare och rösträknare

6.     Fastställande av dagordning

7.     Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8.     Revisorernas berättelse

9.     Fastställande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret
         2018 01 01-2018 12 31

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 2018

11.    Övriga ärenden

11.1  Inkommen proposition beträffande förslag på ändring av stadgar.

12.    Mötet avslutas

 

PROPOSITION 

Förslag till ändring i UBRF:s stadgar paragraf 13 gällande senaste tidpunkt för genomförande av årsmöte. 

§13 ÅRSMÖTE.

Nuvarande skrivelse i stadgarna anger att årsmötet skall hållas senast sista februari. 

FÖRSLAG PÅ OMFORMULERING AV DEL AV PARAGRAFEN

”Årsmöte skall äga rum senast den sista mars.” 

ÄNDRING AV §10 RÖSTRÄTT I LINJE MED §13 FÖRSLAGNA ÄNDRING

Förslag att i paragrafen ändras förekomsten av februari till mars. 

ANLEDNING TILL STÄLLANDE AV PROPOSITIONEN

Historiskt sett har årsmötet genomförts i mitten på februari, i slutet av vecka 7, pga av att sista veckan i februari är sportlovsveckan och det finns risk att många medlemmar är bortresta eller förhindrade att delta på årsmötet pga av sportlov. Det innebär att styrelse och revisorer endast har ca sex veckor på sig att sammanställa föregående verksamhetsår.

Genom ändringen ges en större tidsfrist av framtagande av verksamhets-berättelse samt resultat- och balansräkning. 

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. 

Stadgeändringen är avstämd med Stockholms läns ridsportförbund och skall godkännas av Stockholms läns ridsportförbund innan årsmötet 2020. 

 

Styrelsen för Upplands-Bro ryttarförening

2019-03-15

 

 

 

 

 

Skribent: Agneta Dahllöf
E-post: Adressen Gömd

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link