Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 17 februari 15.00

05 FEB 2019 11:37
Välkommen på Årsmöte 2019
Vi ses i kafeterian på UBRF
klockan 15:00 den 17 februari
  • Skapad: 05 FEB 2019 11:37

Valberedningens förslag till förtroendevalda

i Upplands-Bro Ryttarförening 2019

Funktion                    Mandattid                      Typ av val               Invald

Styrelseordförande - förslag

Elisabet Domberg                   1 år                        l                             2007

Styrelseledamöter med ett års mandattid kvar

Annica Grosser                       2 år                                                       2017

Agneta Olsson                        2 år                        l                             2015

Styrelseledamöter - förslag

Anette Räntila                        2 år                        Nyval                      2019

Birgitta Glass                         2 år                        Omval                     2018

Nadja Bellander                      2 år                        Nyval                      2019

Mikaela Kalb                           2 år                        Nyval                      2019                                                                     

Styrelsesuppleanter - förslag

Helena Battersby                    1 år                        Omval                     2017

Viktoria Roslund                     1 år                        Nyval                      2019

Revisorer - förslag

Marie-Louise Vallkvist             1 år                        Omval                     2015

Marie-Louise Ebbvik,               1 år                        Omval                     2016

Allians Revision och Redovisning AB

Revisorssuppleanter - förslag

Lars Tillhammar                      1 år                        Omval                     2014

Peter Åsheim,                         1 år                        Omval                     2016

Allians Revision och Redovisning AB

Valberedning 2018                                               Förslag 2019

Maria Brindevi (ordförande)                                  Åsa Bergström (ordförande)

Tina Bergström                                                     Annika Litzén         

Åsa Bergström

__________________________________

AGENDA

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

 

Skribent: Agneta Dahllöf
E-post: Adressen Gömd

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link