Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

08 JAN 2015 17:40
Härmed kallas du som är medlem till årsmöte för
Upplands-Bro Ryttarförening i föreningens kafeteria
– lördag 14 februari 2015, kl 17.00
  • Uppdaterad: 18 JAN 2015 21:56

Utlottning av ett presentkort på privatlektion för de medlemmar
som deltar på årsmötet!

Dagordning
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, samt fastställande av resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av ev. sektioners verksamhets och förvaltningsberättelse samt fastställande av balansräkning
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av ordförande för föreningen för ett år
13. Val av ledamöter och suppleanter
14. Val av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
18. Val av ombud till huvudorganisations- och distriktsförbundets allmänna möten
19. Fastställande av årsavgifter
20. Övriga ärenden: - Propositioner - Motioner
(Ev. motioner kommer publiceras på hemsidan senast sju dagar innan årsmötet)
21. Årsmötets avslutning


Direkt efter årsmötet följer After Ride – mingel med möjlighet att köpa dryck och enklare mat till självkostnadspris. Hoppas du vill vara med! Mer information om After Ride kommer på hemsidan.

Varmt välkommen!

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link