Hoppa till sidans innehåll

Frågor & svar nya stallet


Q&A Nya stallet på Prästtorp

 

Q: Hur går tankarna kring stallet placering?

 

A:När det gäller stallets placering har projektgruppen diskuterat kring för- och nackdelar med de olika alternativen och sedan kortfattat sammanfattat dem här. Förslagen på placeringarna är:

  • Där befintligt stall står.
  • I nittio graders vinkel ut från befintligt ridhus mot kolonilotterna.
  • Parallellt med ridhuset.

 

Där befintligt stall står är fördelen att ha serviceutrymmena samlade, nackdelen är dock att det är för liten plats att ha parkering för alla (personal, elever och tävlande) vid den västra infarten. Det blir höga schaktkostnader eftersom marknivåerna skiljer sig. Besvärlig byggtid eftersom verksamheten måste vara igång under merparten av byggtiden är en stor nackdel för elever och personal och även byggentreprenören. Det innebär kostnader för alternativ inhysning och eventuellt minskat intresse från elever på grund av detta.

 

Att placera stallet längs med vägen vid kolonilotterna är positivt med avseende på rumsupplevelsen och det är ett ytsnålt alternativ om stallet placeras precis bredvid vägen. Det är bra med direkt ingång från stall till ridhus. Mycket yta på andra sidan ger goda förutsättningar för hagar m.m. Negativt med placeringen är att det riskerar att bli mycket spring och persontrafik på långsidans läktare till omklädningsrum och cafeterian. Det stör inte bara ridlektionerna utan äventyrar även elevernas säkerhet då hästar lätt blir skrämda av plötsliga ljud och rörelser. Det bli längre till omklädning och ev. framtida ridhus, alltså mindre praktiskt för de som ska bruka stallet och ridhuset. Parkeringen framför stallet blir för liten om stallet placeras nära vägen, om det placeras närmre ridhusets mitt blir det dyrare schaktkostnader istället och mindre yteffektivt.

Serviceutrymmet kommer troligen att placeras på en del av långsidan vilket innebär mindre naturliga ljusinsläpp och mer avancerad ventilation i stalldelen, alltså dyrare investering och drift. Att ta upp ny infart från vägen vid kolonilotterna för att få bra smittskydd gällande gödsel och foder innebär högre kostnader.

 

Placeringen parallellt med ridhuset innebär en entrésida där man kan ha en stor parkering som fungerar både i vardagen och vid tävlingar. Tydligt separerad fram och baksida innebär olika områden där eleverna rör sig och där driften av anläggningen sker. Det innebär en säkrare miljö för eleverna och mer rationell drift för personalen. När stallet ligger direkt mot ytterväggarna kan man ha en enkel och driftsäker ventilation till hästarna. Nackdelen med denna placering är rumsupplevelsen som vi pratade om på mötet 15/3 2013. Med två byggnader bredvid varandra får vi jobba med landskapsarkitektur så som växter, plank, spaljeer etc. för att förbättra detta utgångsläge. En annan nackdel är att det kan bli väldigt trångt med ett ev. ridhus/ ridbana på den östra sidan. Det är dock acceptabelt att placera detta längre bort från stallet.

Avslutningsvis anser vi att fördelarna överväger nackdelarna med att placera det nya stallet parallellt med ridhuset. De övervägande fördelarna är elevernas säkerhet, investeringskostnaden och anläggningens långsiktiga drift.

OBS! Det finns i dagsläget inget klart bygglov för var stallet ska placeras.


Q: Med bara en toa i stalldelen kan det finnas risk att det blir mycket spring ut och in genom entrén för att komma till den gamla delen. Det kanske är störande vintertid? Plus att det blir smutsigt med mycket spring emellan. Eller kommer man kunna använda den lilla dörren vid spolspiltan innanför receptionen?

A: Vi kommer att ändra ritningarna och få in en toalett till i entrén på nya stallet.Q:När det gäller gången till ridhuset tycker jag att vi ska ha bara tak. Då kan den dörren användas för vädring om man vill.

A: Det finns olika funderingar på hur den ryttargången ska utformas. Till en början blir det troligen bara tak. Väggar kan ju kompletteras i efterhand om det finns behov.

 

Q:Kommer det finnas ordentligt med p- plats på vänstersidan om byggnaderna? Man kanske kan utnyttja 'entren' mot kolonilotterna för att synas trots att entren ligger åt andra hållet- eller hur har tankarna gått där?

A: När det gamla stallet är rivet ska hela den platsen iordningställas för belyst personbilsparkering. Parkeringen mot kolonilotterna samt en ny anlagd ponnyhage/körplan kommer att fungera som transportparkering vid tävlingar. Vide den kortsidan kommer även traktorgaraget att finnas samt förvaring av hö och strö. Även gödselcontainer kommer att placeras i den ändan av anläggningen.

 

Q: Teorisalen ser väldigt liten ut? Hur ska vi göra vid större möten eller föreläsningar?

A: Teorisalen i nya stallet är mer tänkt för daglig verksamhet eller mindre  samlingar med en ridgrupp. En större möteslokal kommer att iordningställas där personalrum och Charlottes kontor är idag. Det ger ett större mötesrum med närhet till kafeteria och toalett.

 

Q: Innebär det nya stallet att alla hästarna nu får egna boxar?

A: JA!


Q: Hur blir det med ridbanan och körplanen?

A: Vi kommer att behöva anlägga nya uteridnings/ kör möjligheter. Även hagarna kommer att behövas göras om. Vi söker fler finansiärer för att kunna iordningställa detta på absolut bästa sätt.

 

Q: Finns det planer på att rusta upp den gamla delen med omklädningsrummen och ridhuset?

A: Det finns inte med i den här budgeten. Vi får se vad vi kan få pengarna att räcka till. Vi söker olika typer av bidrag ör att kunna byta ut ridhusbotten och fräscha upp lite här och där. Troligtvis kommer vi som förening att få bidra med lite ideella timmar för målning och fix. Det blir förhoppningsvis bara kul!
 

Q:Utan att helt förstå ritningen så föreslår jag att det finns en "sluss"/ett rum mellan stall och reception. Jag tänker på t.ex. föräldrar och syskon som följer med sina barn till ridskolan och är överkänsliga/allergiska mot damm/hästar. Det skulle också förhindra att man drar med sig smuts från stallet in till  entrén/receptionen. Två  toaletter bör finnas i anslutning till receptionen.

A: Bra synpunkt. Inte helt säkert att det går att få till, men kan absolut tas i beaktan. Denna sluss bör då lämpligtvis ligga i anslutning till omklädningsrummen. Toalettfrågan är besvarad ovan.

 

Q:Vad  händer med de utrymmen, omklädningsrum och kontor, som finns i ridhuset? Går det att "bygga ihop" den delen med receptionen i stallbyggnaden?

A: I dagsläget finns ingen plan på att bygga ihop byggnaderna. Omklädningsrum, entré och kontor kommer på sikt att renoveras och förvandlas till omklädningsrum.

 

Q:Är förbindelsegången mellan ridhus och stall tillräckligt bred?

A: Det får vi se till att den blir.

 

Q: En duschspilta främst för att kunna kyla benen på våra vänner?

A: Absolut, det blir det. =0)

 

 

 

Uppdaterad: 11 APR 2013 22:22 Skribent: Charlotte Frisch

Har du problem med att logga in så läs  vår Frågor och Svarsida.


 

 

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor. Lägg till Upplands-Bro Ryttarförening som din förening. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favoritklubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 


Postadress:
Upplands Bro RF - Ridsport
Husbyvägen 1 A
19791 Bro

Kontakt:
Tel: 0858246635
E-post: This is a mailto link